>

Death can be peaceful, it removes all the pain you ever felt

När du dör, finns det någon som minns?
När alla du någonsin känt dör,
då är det som om du aldrig funnits,
och allt du gjort kommer att glömmas.
Varför då ens orka gå vidare, och leva,
när man vet,
att allt man gör, kommer att gå i glömska.


Lorsque vous mourrez, il ya quelqu'un qui se souvient? Quand tout ce que vous ne sut jamais mourir, alors c'est comme si vous n'aviez jamais existé, et tout ce que vous avez fait restera dans les mémoires. Pourquoi même les ouragans se déplacent et vivent, quand vous savez que tout ce que vous faites, ira dans l'oubli.


Wenn du stirbst, da ist jemand, der sich erinnert? Wenn alles, was Sie je gekannt zu sterben, dann ist es, als ob Sie nie existiert hat, und alles, was Sie tun werden, vergessen wird. Warum auch Wirbelstürme bewegen und leben, wenn man weiß, dass alles, was Sie tun, in Vergessenheit gehen wird.


Quando si muore, c'è qualcuno che si ricorda? Quando tutti si seppe mai morire, allora è come se non avete mai esistito, e tutto quello che fai sarà dimenticato. Perché anche gli uragani circolare e di vivere, quando si sa che tutto quello che fai, andrà nel dimenticatoio.


Eftersom att jag älskar olika språk, så har jag skrivit översta texten på franska, tyska och italienska, men sen har jag ingen aning om det är rätt, eftersom att jag använde GT ;)

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Stötande kommentarer publiceras inte i bloggen, så det är helt onödigt att ens försöka. Jag svarar gärna på frågor, men inga designfrågor, för allt jag kan har hittats på www.designadinblogg.se. Inga spam eller reklameringar godkänns.

Namn tack!
Kom ihåg mig?

E-mail: (publiceras ej)

Din bloggadress/hemsida:

Write it:

bloglovin
Trackback